Geoportal DGU

Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja centralno mjesto za pristup prostornim podacima u nadležnosti Državne geodetske uprave. 

Tehnologije otvorenog koda

Geoportal Državne geodetske uprave je skoro u potpunosti izgrađen na softverskim komponentama otvorenog koda, a što je posebno naglašeno kod korištenih geoprostornih tehnologija koje su u potpunosti kako otvorenog koda, tako i distribuirane pod licencama koje omogućavaju njihovo slobodno korištenje. Tako je interaktivno kartografsko sučelje razvijeno pomoću OpenLayers biblioteke, pozadinske procese odrađuju u sprezi GeoServer i GeoWebCache, a sami podaci su smješteni u PostgreSQL bazi podataka sa PostGIS proširenjem za prostorne podatke. Metapodatkovna komponenta implementirana je koristeći GeoNetwork softverski paket, dok u 3D vizualizaciji možete uživati zahvaljujući Cesium biblioteci otvorenog koda.

Poveznica na Geoportal Državne geodetske uprave https://geoportal.dgu.hr/.