Odjel za katastar nekretnina Vrbovec

  • KONTAKT

Voditelj odjela Miroslav Zeljar, dipl. ing. geod.

Trg P. Zrinskog 9         
10340 Vrbovec    
Tel: (01) 2720 210 
Fax: (01) 2720 018
email: puk.zagreb@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.