Sektor za državnu izmjeru

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za državnu izmjeru koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za državnu izmjeru obavlja poslove osnovnih geodetskih radova, topografske izmjere i izrade državnih karata. Ti poslovi obuhvaćaju poslove uspostave, održavanja i kontrole polja stalnih točaka geodetske osnove, praćenja i nadzora procesa uvođenja geodetskih datuma u području državne izmjere, obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja stalne referentne GNSS (Global Navigation Satellite System) mreže Republike Hrvatske (CROPOS), vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove te poslove vezane uz obavljanje topografske izmjere, praćenje i usmjeravanje obavljanja geodetskih radova za posebne potrebe, obavljanje poslova vezanih uz izradu državnih karata, vođenje i održavanje topografskih baza podataka te obavljanje poslova za provedbu fotogrametrijskih snimanja i uporabu fotogrametrijskog materijala.


Načelnik sektora dr. sc. Marijan Marjanović, dipl. ing. geod.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 406 (CROPOS)
                                  01/6165 449 (snimanje iz zraka)