Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe, upute i mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, priprema odgovore na zastupnička pitanja, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, prati provedbu zakona i drugih propisa te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, zapošljavanja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave.Načelnica sektora Diana Dudok, dipl. iur.
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01/6165 487