Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav

Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav obavlja stručne poslove upravljanja i razvoja jedinstvenog informacijsko komunikacijskog sustava Uprave, upravlja podatkovnim centrom i sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu i komunikacijsku opremu Uprave, sudjeluje u razvoju i unapređenju korisničkih mrežnih servisa, poslovnih i specijalističkih programskih rješenja, omogućava konsolidiranu pohranu podataka Uprave u elektroničkom obliku i skrbi za njihovu pouzdanu, sigurnu i trajnu pohranu, obavlja stručne poslove upravljanja radom i održavanja i razvoja Geoportala Uprave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama planira, organizira, prati uspostavu i održava specijalističke mrežne portale i aplikacije za diseminaciju, pregled i naručivanje podataka i servisa Uprave te planira i sudjeluje na uspostavi i razvoju mrežnih servisa Uprave.

Načelnik sektora Zoran Vujić, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr