Stručni ispit

https://strucni-ispit.dgu.hr/

Upute

Sukladno članku 38. stavak 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (“Narodne novine” broj 25/18),  osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova.
Na temelju članka 107. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave je donio Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (“Narodne novine” broj 90/18).  Pravilnikom se propisuje se način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visina naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

Troškovi polaganja stručnog ispita

U skladu sa odredbom članka 31. stavka 2. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, donio je Odluku KLASA: 133-01/18-01/10, URBROJ: 541-07-02/1-23-5 od 27.09.2023. godine, o visini troškova polaganja stručnog ispita osoba iz članka 38. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.
Sukladno navedenoj Odluci, visina troškova polaganja stručnog ispita iznosi 130 eur po prijavljenom kandidatu, dok se troškovi polaganja popravnog ispita plaćaju u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita.

Iznos troškova uplaćuje se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, model plaćanja 64 i žiro račun broj: HR121001005-1863000160, pozivom na broj odobrenja: 7005-6120-07625, sa naznakom „ za stručni ispit - ime i prezime kandidata“.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Dana 13. veljače 2018. godine, u upotrebu je stavljena e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.
 
Državna geodetska uprava, kao nadležno tijelo za provođenje postupka za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova, bila je obvezna, sukladno Zaključku o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 5. siječnja 2017. godine, na svojim mrežnim stranicama omogućiti podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.
 
E-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu omogućava kandidatima podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita uz prilaganje potrebnih dokumenata te dobivanje potvrde o položenom ispitu. Prilikom pristupa e-aplikaciji putem interneta (e-usluga), korisnici se trebaju identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koji predstavlja jedinstveno mjesto verifikacije e-identiteta za pristup e-uslugama.
 
NIAS je cjelovito informacijsko-tehnološko rješenje za identifikaciju i autentifikaciju korisnika na nacionalnoj razini, koje omogućava uključivanje više tipova vjerodajnica različitih razina sigurnosti. NIAS ima ulogu posrednika između korisnika e-usluge i izdavatelja vjerodajnice. Skup podataka koji NIAS prosljeđuje e-usluzi je dovoljan za jednoznačnu identifikaciju korisnika, a to je u Hrvatskoj osobni identifikacijski broj (OIB). OIB predstavlja e-identitet svih osoba i sve se aplikacije razvijaju koristeći OIB kao jedinstveni identifikator.
 
Dostupne vjerodajnice  tj. prihvaćena Lista vjerodajnica je:

 • ePass korisničko ime i lozinka - sustav razvijen za e-Građane,
 • mToken - aplikacija izrađena za pametne telefone- sustav razvijen za e-Građane;
 • pametna kartica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 • korisničko ime i lozinka iz sustava AAI@EDU - postojeći autentifikacijski i autorizacijski sustav znanosti i visokog obrazovanja,
 • HPB Token/mToken,
 • ePošta (korisničko ime i lozinka) - Pošta,
 • elektronička osoba iskaznica,
 • FinaSoft certifikat,
 • Zagrebačka banka Token/m-Token,
 • Privredna banka Zagreb mToken/čitač s karticom,
 • Raiffeisen bank mToken/čitač kartice/token,
 • Kentbank SMS jednokratni pin,
 • FinaRDC certifikat te
 • OTP banka Token/m-Token.

Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita potrebno je na linku: https://strucni-ispit.dgu.hr/ otvoriti e-aplikaciju i prijaviti se tj. identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), popuniti obrazac zahtjeva i priložiti tražene dokumente u PDF formatu (maksimalna veličina datoteke 512 KB). Vrlo važan podatak prilikom popunjavanja obrasca je e-mail adresa kandidata, jer će se isključivo putem nje poslati poruka kojom kandidat potvrđuje svoju prijavu na temelju koje se nastavlja postupak.
  
Dodatne informacije o stručnom ispitu i e-aplikaciji mogu se dobiti putem e-mail adrese strucni-ispit@dgu.hr.

Planirani rokovi za polaganje stručnog ispita       

29.02. pismeni i usmeni
01.03. pismeni i usmeni
21.03. pismeni i usmeni
22.03. pismeni i usmeni
25.04. pismeni i usmeni
26.04. pismeni i usmeni
23.05. pismeni i usmeni
24.05. pismeni i usmeni
13.06. pismeni i usmeni
14.06. pismeni i usmeni