Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Ivica Valjetić, dipl. ing. geod.

Petra Krešimira IV 1
35000 Slavonski Brod
Tel: (035) 416 460
Fax: (035) 411 453
email: puk.slavonskibrod@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 8:30 do 13:30 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.