Odjel za katastar nekretnina Drniš

  • KONTAKT

Voditelj odjela Davor Štingl, dipl. ing. geod.

Trg kralja Tomislava 2       
22320 Drniš    
Tel: (022) 886 010 
Fax: (022) 888 380
email: puk.sibenik@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 7:30 do 13:30 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 7:30 do 12:00 sati.