Odjel za katastar nekretnina Drniš

  • KONTAKT

Voditelj odjela Davor Štingl, dipl. ing. geod.

Trg kralja Tomislava 2       
22320 Drniš    
Tel: (022) 886 010 
Fax: (022) 888 380
email: puk.sibenik@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: od ponedjeljka do petka od 7:30 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.