PUK Split

  • PROČELNICA PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR

Nada Ujević, dipl. ing. geod.
email: puk.split@dgu.hr