Ispostava za katastar nekretnina Omiš

  • KONTAKT

Voditeljica Ispostave za katastar nekretnina Danijela Lukin Novaković, geod. ing.

Trg kralja Tomislava 5      
21310 Omiš    
Tel: (021) 862 126, 757 094, 757 095 
Fax: (021) 862 126
email: katastar.omis@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.