Održana dvadeset prva edukacija vezano uz uporabu Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

U organizaciji Državne geodetske uprave, a uz podršku Hrvatskog geodetskog društva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u konferencijskoj dvorani hotela Atrium u Splitu dana 3. prosinca 2018. održana je edukacija vezano uz uporabu Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Na edukaciji je ukupno sudjelovalo trideset dvoje (32) predstavnika fizičkih ili pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanu rješenjem Državne geodetske uprave (ovlaštenici) s područja Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Edukaciji je nazočio načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl. ing. geod., a edukacije su vođene od strane pročelnice PUK-a Rijeka Irene Benasić, dipl. ing. geod., koja je ujedno voditeljica projekta SDGE-a i voditeljica edukacije.

Ovlaštenici su educirani za uporabu SDGE te OSS sustava te su upoznati sa svim procesima u okviru izrade geodetskih elaborata digitalnim putem. Ovlaštenicima su tom prilikom izdana odobrenja izdavanja korisničkog imena i lozinke, temeljem podnesenih zahtjeva za izdavanje korisničkog imena i lozinke.

Pisane vijesti