Održan sastanak na temu nastavka aktivnosti homogenizacije katastarskih planova na području 12 područnih ureda za katastar

Dana 03. lipnja 2019. godine u prostorijama Državne geodetske uprave održan je sastanak na temu nastavka aktivnosti homogenizacije katastarskih planova na području 12 područnih ureda za katastar.

Nakon uspješnog dovršetka aktivnosti homogenizacije katastarskih planova u prethodnim ciklusima, današnjim sastankom, kojeg su s pročelnicima Područnih ureda za katastar Pula, Varaždin, Slavonski Brod, Virovitica, Krapina, Rijeka, Gospić, Split, Zagreb, Zadar, Požega i Šibenik održali ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl.ing.geod. i konzultant Jeronim Moharić, dipl.ing.geod., započinju aktivnosti na novom ciklusu provedbe homogenizacije preostalih katastarskih općina.

Pročelnici područnih ureda za katastar upoznati su s cjelokupnim poslovnim procesom, kao i hodogramom aktivnosti, u cilju pravovremene pripreme katastarskih ureda s predstojećim aktivnostima, a i pravovremenim upoznavanjem osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova s provedbom homogenizacije katastarskih planova na području nadležnosti pojedinog katastarskog ureda.

Pisane vijesti