Državna geodetska uprava potpisala je Ugovore o javnoj nabavi programskih rješenja za harmonizaciju i razvoj e-usluga

Programska rješenja za harmonizaciju podataka i razvoj e-usluga nabavljena su s ciljem pomoći subjektima NIPP-a kako bi ispunili obveze propisane Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine 56/13, 52/18, 50/20) i Direktivom 2007/2/EZ (INSPIRE) vezane za usklađenje prostornih podataka iz svoje nadležnosti s modelima definiranim specifikacijama za određenu NIPP/INSPIRE temu prostornih podataka te INSPIRE provedbenim pravilima za razvoj e-usluga.

Harmonizacija podataka jedan je od ključnih koraka ka osiguranju interoperabilnosti podataka na razini svih institucija te država članica Europske unije. Korištenjem interoperabilnih podataka osigurava se mogućnost ponovne uporabe prostornih podataka bez potrebe za dodatnim intervencijama korisnika, a razvojem e-usluga povećava se dostupnosti podataka tijela javne vlasti te olakšava dijeljenje i razmjena podataka.
 
Nabava programskih rješenja sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0016 „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.

Pisane vijesti