DGU pustila u rad e-aplikaciju za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

Dana 20. 01. 2021. godine Državna geodetska uprava pustila je u rad e-aplikaciju za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka. Putem e-aplikacije omogućeno je podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka. 

Zahtjeve podnosi naručitelj snimanja, odnosno pravna ili fizička osoba po ovlasti naručitelja snimanja. Za ishođenje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka potrebno je ispuniti zahtjev i priložiti sve priloge. Nakon dostave potpunog zahtjeva, Državna geodetska uprava će izdati odobrenje za snimanje iz zraka podnositelju zahtjeva. Odobrenje za snimanje iz zraka izdaje se za vremensko razdoblje najviše do tri mjeseca.
 
Upute za pristup aplikaciji:
  1. Korisnik se treba registrirati za pristup e-aplikaciji, pri čemu treba verificirati svoju e-mail adresu.
  2. Pri postupku registracije, korisniku se dodjeljuje zaporka koju ne može sam mijenjati.
 
U slučaju da korisnik nije u mogućnosti podnijeti zahtjev putem e-aplikacije, odabirom „Preuzimanje obrazaca za prijavu“, može preuzeti potrebne obrasce te popunjeni zahtjev sa svim prilozima dostaviti slanjem poštom ili putem elektroničke pošte na adresu: snimanjeizzraka@dgu.hr
 
e-aplikacija za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka  je dostupna na poveznici: https://snimanje-iz-zraka.dgu.hr

Pisane vijesti