Dr. sc. Damir Šantek održao sastanak sa službenicima DGU o aktivnostima na području pogođenim potresom

Dana 23. veljače 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek održao je sastanak sa službenicima DGU koji sudjeluju u poslovima kontrole kvalitete ulaznih podataka o brzim pregledima uporabljivosti objekata od strane stručnjaka na terenu na području pogođenom potresom.

Službenici DGU-a, zajedno sa Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo (HCPI), sudjeluju u navedenim poslovima u sklopu Nacionalnog stožera civilne zaštite zaduženog za uklanjanje posljedica razornog potresa.

Do sada je izvršena kontrola na temelju 42 000 prijave samih građana te su podaci o prijavama položajno i atributno uređeni, a trenutno se obavljaju poslovi uređenja pregleda stručnjaka na terenu na obrazovnim, zdravstvenim, vjerskim i  kulturnim ustanovama kao podloga za procjenu troškova obnove za potrebe Stožera i  Svjetske banke.

Na današnjem sastanku dogovorene su daljnje aktivnosti službenika DGU-a na poslovima kontrole kvalitete više od 33 000 do sada obavljenih pregleda oštećenih objekata, prvenstveno u položajnom smislu.

 

Pisane vijesti