Objavljena nadograđena mrežna aplikacija geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena

Državna geodetska uprava, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2021. godine javno je objavila i pustila u rad nadograđenu verziju mrežne aplikacije Registra geografskih imena.

Informacijski sustav Registra geografskih imena izgrađen je kao informacijski sustav troslojne arhitekture sastavljen od komponenti: prostorne baze podataka, mrežne GIS aplikacije za unos i pretraživanje geografskih imena te mrežne stranice. Od travnja 2020. godine fokus je bio na unaprjeđenju mrežne stranice i aplikacije kao i usklađenju baze podataka sa Specifikacijom registra geografskih imena koja je objavljena na temelju Pravilniku o registru geografskih imena (NN 59/20).

Korisničko sučelje mrežne aplikacije Registra geografskih imena je u potpunosti promijenjeno i izrađene su nove komponente i nove funkcionalnosti, uz zadržavanje opsega postojećih funkcionalnosti, kako bi se postigla modernizacija i usklađivanje s novim web tehnologijama.
 
Nadograđena mrežna aplikacija Registra geografskih imena je dostupna na poveznici https://rgi.dgu.hr/rgigis/ zajedno s korisničkim uputama za javne korisnike.

Pisane vijesti