Hrvatski sabor usvojio Prijedlog zakona o naseljima

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 19. kolovoza 2021. godine Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o naseljima.

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 17. rujna 2021. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 01. listopada 2021. godine usvojio Prijedlog zakona o naseljima sa 105 glasova „za“ i 9 „suzdržanih“.

Ovim nacrtom prijedloga Zakona postići će se niz pozitivnih efekata među kojima su: postizanje horizontalne usklađenosti zakonodavstva, unapređenje podataka registra prostornih jedinica čime će se unaprijediti i podaci u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama, stvaranje okvira za uspostavu registra zgrada te za unaprjeđenje i provođenje digitalnog popisa stanovništva, standardizacija u imenovanju naselja, ulica i trgova, jasno propisivanje postupaka određivanja granica područja naselja i određivanja imena naselja, ulica i trgova .

Pisane vijesti