Hrvatski sabor usvojio Konačni prijedlog zakona o naseljima

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 27. siječnja 2022. godine Hrvatskom saboru  Konačni prijedlog zakona o naseljima. 

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 23. ožujka 2022. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 25. ožujka 2022. godine usvojio Konačni  prijedlog zakona o naseljima sa 105 glasova „za“ , 9 "protiv" i 11 „suzdržanih“.

Ovim Zakonom postići će se niz pozitivnih efekata među kojima su: postizanje horizontalne usklađenosti zakonodavstva, unapređenje podataka registra prostornih jedinica čime će se unaprijediti i podaci u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama, stvaranje okvira za uspostavu registra zgrada te za unaprjeđenje i provođenje digitalnog popisa stanovništva, standardizacija u imenovanju naselja, ulica i trgova, jasno propisivanje postupaka određivanja granica područja naselja i određivanja imena naselja, ulica i trgova. 

Pisane vijesti