Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 121/22

Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121/22 od 19.10.2022. g. za radna mjesta kako slijedi:

5.1.1/3 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

5.2.2/4 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/ica
5.2.2/5 Stručni referent – 1 izvršitelj/ica
12.9/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica
13.1/5 Stručni referent za geodetske poslove – 1 vježbenik/ca
15.5/2 Stručni suradnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica
16.5/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica
17.3/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 vježbenik/ca
19.4.1/3 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica
23.1/2 Stručni suradnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/ica

24.1/5 Stručni suradnik za geodetske poslove– 1 izvršitelj/ica
27.3/8 Stručni referent za geodetske poslove  – 1 izvršitelj/ica
28.2.2/3 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/ica
29.5/5 Ovlašteni katastarski referent – 1 izvršitelj/ica
30.1/5 Stručni referent  – 1 izvršitelj/ica
30.3.1/2 Stručni suradnik za geodetske poslove -  1 vježbenik/ca