Održan prošireni kolegij glavnog ravnatelja

Dana 28. veljače 2023. i 1. ožujka 2023. održan je sastanak pročelnika područnih ureda za katastar na temu provedbe Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. 

Na dvodnevnom sastanku, glavni ravnatelj Antonio Šustić, zamjenica glavnog ravnatelja Maja Pupačić i pročelnici područnih ureda za katastar razmijenili su stručna mišljenja o provedbi odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a koja se odnose na aktivnosti i poslove u postupcima katastarskih izmjera.

U tom smislu raspravljalo se o novom konceptu provođenja katastarskih izmjera sa ciljem osiguravanja uvjeta za efikasnu i učinkovitu provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.

Novi koncept provođenja katastarskih izmjera obuhvaća postupak provedbe u kojem se integriranim geodetskim i pravnim znanjima priprema elaborat katastarskih izmjera čiji je sastavni dio popisni list koji ima sadržaj i oblik budućeg zemljišnoknjižnog uloška, a temeljem kojeg će se nastaviti postupak koji će osigurati ostvarenje glavnog cilja - obnovu zemljišnih knjiga i obnovu katastarskog operata, u rokovima predviđenim Višegodišnjim planom.

Nadalje, razmijenjena su stručna mišljenja poglavito u dijelu postupka prikupljanja podataka za izradu geodetskog elaborata za potrebe održavanja katastarskog operata koji se odnosi na obilježavanje granica katastarskih čestica, izrade izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica, potrebe predočavanja geodetskih elaborata na način kako je isto sada propisano važećim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i podzakonskim aktima, odgovornosti geodetskih stručnjaka koji obavljaju stručne geodetske poslove za potrebe održavanja/osnivanja katastarskog operata, a u okviru izrade geodetskih elaborata, nadležnosti i efikasnosti geodetske inspekcije, usklađivanja postupanja geodetske inspekcije i nadzora kojeg provodi HKOIG, a sve u svrhu osiguravanja kvalitete podataka službenih državnih evidencija Državne geodetske uprave. 

Zaključno je posebno istaknuta uloga katastarskih ureda u provođenju aktivnosti Godišnjeg programa katastarske izmjere odnosno istaknuta je potreba da se svi sudionici u postupku obnove katastra i zemljišne knjige aktivno uključe u provedbu aktivnosti, a sve radi ostvarenja glavnog cilja – provedbe programa!

Pisane vijesti