Državna geodetska uprava na području Općine Staro Petrovo Selo započela katastarsku izmjeru

Dana 10. ožujka 2023. godine otvoreni su radovi katastarske izmjere na području Općine Staro Petrovo Selo za dio katastarske općine Staro Petrovo Selo u sklopu provedbe Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić i načelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis otvorili su radove na katastarskoj izmjeri koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Staro Petrovo Selo za dio katastarske općine Staro Petrovo Selo.
 
Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je oko 1020 hektara, 3692 katastarske čestice i 1173 zgrade. Radovi bi trebali završiti u roku od 12 mjeseci.

Za izvoditelja katastarske izmjere za područje Općine Staro Petrovo Selo za dio katastarske općine Staro Petrovo Selo na javnom nadmetanju odabrano je trgovačko društvo GEOPREM d.o.o. iz Osijeka, a geodetski nadzor katastarske izmjere provodi tvrtka GEODIST d.o.o.  iz Zagreba.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su pročelnik Područnog ureda za katastar Slavonski Brod Ivica Stipetić, voditelj Odjela za katastar nekretnina Nova Gradiška Mladen Lalić,  pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Brodsko posavske županije Željko Burazovć, za  izvođača radova Mario Štimac, direktor, kao i predstavnik tvrtke za geodetski nadzor Tomislav Stipetić, direktor.

Pisane vijesti