Započela katastarska izmjera na području Općine Velika Kopanica za dio katastarske općine Beravci

Dana 10. ožujka 2023. godine otvoreni su radovi katastarske izmjere na području Općine Velika Kopanica za dio katastarske općine Beravci u sklopu provedbe Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. 

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić i načelnik Općine Velika Kopanica Ivan Meteš otvorili su radove na katastarskoj izmjeri koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Velika Kopanica za dio katastarske općine Beravci.
 
Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je oko 440 hektara, 1435 katastarske čestice i 810 zgrada. Radovi bi trebali završiti u roku od 6 mjeseci.

Za izvoditelja katastarske izmjere za područje Općine Velika Kopanica za dio katastarske općine Beravci na javnom nadmetanju odabrano je trgovačko društvo GEOPREM d.o.o. iz Osijeka, a geodetski nadzor katastarske izmjere provodi tvrtka GEOVIZIJA d.o.o. iz Osijeka.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su pročelnik Područnog ureda za katastar Slavonski Brod Ivica Stipetić te predstavnici izvođača radova i geodetskog nadzora.

Pisane vijesti