Potpisan Okvirni sporazum i Ugovor za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata 1:5000 (DOF5)

Dana 6. srpnja 2023. godine u Državnoj geodetskoj upravi potpisan je Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2023. i 2024. godini za područje Republike Hrvatske i prvi Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2023. godini za istočni i južni dio Republike Hrvatske.

Nakon uspješnog dovršetka postupka javne nabave glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod. i ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gosp. Antun Vujić, potpisali su Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2023. i 2024. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i prvi Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za istočni i južni dio Republike Hrvatske u 2023. godini s tvrtkom Cadcom d.o.o.

Potpisivanjem je počeo novi (četvrti) ciklus u okviru kojega se svake dvije godine obavi aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) za cijelo područje Republike Hrvatske.

Pisane vijesti