Završna konferencija projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“

Povodom završetka trogodišnjeg projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, Državna geodetska uprava održala je 15. prosinca 2023. godine konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati ovog značajnog projekta.

Provedba projekta započela je 2020. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Državne geodetske uprave kao korisnika bespovratnih sredstava s jedne strane te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda kao posredničkih tijela s druge strane.

Projekt je proveden u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. do 2020", a vrijednost mu je 18 milijuna eura - od čega je 85 % sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Obzirom da je projekt primarno usmjeren na dva ključna rizika - potrese i poplave, Državna geodetska uprava isti je provela u suradnji s Partnerima - Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima su se pozdravnim riječima obratili gosp. Antonio Šustić, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, gosp. Mladen Zrinjski, dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gosp. Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost te gosp. Siniša Širac, viši koordinator za EU projekte u Hrvatskim vodama.

U nastavku su, kroz prezentacije, predstavljene tri cjeline ovog zahtjevnog projekta. Tako je gosp. Marijan Marjanović, načelnik Sektora za državnu izmjeru u Državnoj geodetskoj upravi, ujedno i koordinator cijelog projekta, predstavio sam projekt, a zatim pokazao rezultate i kvalitetu Lidar podataka i proizvoda proizašlih iz projektnih aktivnosti Državne geodetske uprave.

Profesor na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gosp. Damir Medak i izvanredni profesor, gosp. Mario Miler u sljedećoj su prezentaciji dali osvrt na projektne aktivnosti Geodetskog fakulteta, kao i prikaz prikupljenih podataka, funkcionalnosti i izgleda WEB GIS portala putem kojeg će javnosti, za pregled, biti dostupni podaci multisenzorskog zračnog snimanja Republike Hrvatske.

Partner Grad Zagreb nositelj je dijela projekta pod nazivom “Potresni rizik Grada Zagreba” kojim se nastojalo što točnije, kroz niz aktivnosti, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti za ljudske živote i građevine. Jedan od ciljeva bio je izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika primjenjivu na sve veće gradove u Republici Hrvatskoj. Zadnju prezentaciju na konferenciji, na ovu temu, održala je voditeljica Odjela za sigurnost i prevenciju u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, gospođa Kristina Martinović.

Ovom svečanom završnom konferencijom na najbolji je način okončan projekt - predstavljanjem rezultata trogodišnjeg zalaganja projektnih timova kako bi se razvili setovi podataka, a koji predstavljaju novu razinu prostornih podataka Republike Hrvatske. Uz iznimno važnu primjenu za smanjenje rizika od katastrofa, dobiveni podaci svakako će pronaći primjenu na mnogim razinama što je i najveća vrijednost ovog projekta.

Pisane vijesti