Uspješno završena zadnja edukacija službenika u okviru provođenja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

U Središnjem uredu Državne geodetske uprave dana 06. i 07. prosinca te 11. i 12. prosinca 2023. godine uspješno je održana online edukacija službenika koja je planirana u okviru projekta UP.04.1.1.35.0001-Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a.

Navedena edukacija bila je samo jedna od aktivnosti koje su se provodile navedenim projektom za koji je ugovor potpisan 01. prosinca 2020. godine s rokom završetka 31. prosinac 2023. godine.

U sklopu provedbe projekta odradile su se sljedeće aktivnosti:
  1. Nadogradnja ZIS sustava te priprema i provedba edukacija u sklopu koje je ZIS nadograđen u pogledu implementacije poslovne inteligencije statističkog izvještavanja, a educirani su službenici Središnjeg ureda Državne geodetske uprave iz Službe za održavanje katastarskog operata za administriranje i izradu statističkih izvještaja u ulozi administratora te su educirana 45 službenika (40 PUK, 3 GUKGPGZ i 2 SUDGU) o korištenju platforme e-učenje i upoznati s edukacijskim video materijalima te su službenici educirani oko korištenja statističkog web sučelja. U okviru ove aktivnosti također je snimljeno 40 edukativnih video materijala koji su postavljeni na portal e-učenja Državne škole za javnu upravu čime su se povezale dvije javne institucije u okviru provedbe dva različita projekta financirana iz EU fondova.
  2. Promidžba i vidljivost u sklopu koje je izrađen vizualni identitet projekta, definirali su se grafički elementi za snimanje video materijala te su dizajnirane i tiskane brošure o projektu.
  3. Upravljanje projektom i administracija

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) razvijen je u sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra „Uređena zemlja“ iz 2003. godine te predstavlja jedinstvenu bazu podataka katastra i zemljišnih knjiga i jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. ZIS je jedinstveno rješenje za povezivanje institucija na razini podataka i poslovnih procesa, a na razini RH povezuje sudove i katastarske urede u sustavu DGU, uključivo i Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (GUKGPGZ). Infrastruktura ZIS-a sastoji se od interne aplikacije za ovlašteno osoblje Ministarstva pravosuđa (MP)/DGU/GUKGPGZ te portala „Uređena zemlja“ s punim javnim pristupom informacijama.

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 - “ Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.1 “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „ Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “.Pisane vijesti