Službeni početak katastarskih izmjera na području Općine Šestanovac

U okviru proslave obilježavanja Dana Općine Šestanovac i blagdana Gospe Fatimske u ponedjeljak, 13. svibnja 2024. godine, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave g. Antonio Šustić, župan Splitsko dalmatinske županije g. Blaženko Boban,  dožupan Splitsko dalmatinske županije g. Ante Šošić  i načelnik Općine Šestanovac g. Martin Merčep obilježili su službeni početak katastarskih izmjera koje se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu na području dijelova katastarskih općina Katuni i Žeževica.

Za potrebe ovog projekta Vlada Republike Hrvatske je putem Državne geodetske uprave  uložila 1.912.688 milijuna eura (sa PDV-om).

Glavni ravnatelj je istaknuo da  su istraživanja u razvijenim zemljama pokazala da kapitalna vrijednost nekretnina čini ½ do ¾ bogatstva jedne države, a da su nekretnine najveća imovina gospodarstva neke države. Stoga učinkovito korištenje i upravljanje nekretninama predstavlja ključ uspješnog gospodarskog razvoja države te je u tu svrhu i pokrenut Program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. kojeg je nositelj Državna geodetska uprava, a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Prisutni načelnici i gradonačelnici, župan i dožupan Splitsko dalmatinske županije usuglasili su se da njihovi sugrađani kao i pravne osobe, investitori i vlasnici nekretnina od katastra i zemljišne knjige očekuju jamstvo za upise i pravnu sigurnost upisa te brzu uslugu i potpunu pokrivenost ažurnim podacima koji su usklađeni sa stvarnim stanjem na terenu. Tako sređeni podaci o nekretninama omogućit će jedinicama lokalne samouprave kvalitetnije upravljanje vlastitom imovinom, ali i upravljanje procesima kojima se osigurava povećanje proračuna jedinica lokalne samouprave čime se posredno omogućava povećanje kvalitete života svih građana.

Pisane vijesti