Vizure

VIZURA je informativni letak Državne geodetske uprave. Prvi broj izašao je u prosincu 2006. godine na inicijativu tadašnjeg ravnatelja prof. dr. sc. Željka Bačića, dipl. ing. geod. Vizura se danas tiska u 3200 primjeraka i šalje na približno 3100 adresa, a u digitalnom obliku objavljuje se na web stranicama Državne geodetske uprave. U tiskanom obliku Vizuru primaju sve županije, općine i gradovi, ovlašteni geodetski izvoditelji, županijski i općinski sudovi, područni uredi Državne geodetske uprave i njihove ispostave, ministarstva, dio javnih ustanova, osnovne i srednje škole te knjižnice.