Programi

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (NN 109/2021)