Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I

Dostava se smatra izvršenom 10.09.2021. godine.