Javni natječaj za izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme VI - 2018

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 28.03.2019.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – izvanredan prijam (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje)«.