Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2019 - II

Rok za predaju prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 14.10.2019.g.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom «za javni natječaj – izvanredan prijam», a za radna mjesta pod brojevima 1., 8., 9. i 18., s naznakom «za javni natječaj – redovan prijam» (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).