Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme V

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 07.01.2019. g.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom «za javni natječaj – izvanredan prijam», a za radno mjesto pod brojem 7. s naznakom «za javni natječaj – redovan prijam» (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).