Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2019 - IV

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za redovan i izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 541-07-02/3-19-2 od 12.12.2019. godine, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 124 od 18.12.2019. godine.