PUK Bjelovar, OKN Daruvar - viši stručni savjetnik za geodetske poslove

Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave u Područnom uredu za katastar Bjelovar, Odjelu za katastar nekretnina Daruvar, za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za geodetske poslove.