PUK Čakovec, OKPGP i OKN Čakovec

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Područni ured za katastar Čakovec, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove i Odjel za katastar nekretnina Čakovec, za radna mjesta administrativni referent i stručni referent za katastarske poslove, radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, odnosno od 17.12.2018. do 27.12.2018. g., neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas“.