PUK Šibenik, OKPGP - stručni savjetnik za geodetske poslove

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Područni ured za katastar Šibenik, Odjel za katastarske programe i geodetske poslove, za radno mjesto stručnog savjetnika za geodetske poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika.

Rok za predaju prijavi je do 19.08.2019.