Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2019 - I

Poziv na testiranje vezan uz raspisani Javni natječaj za izvanredan prijam službenika u državnu službu, u Državnu  geodetsku upravu, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 82 od 04.09.2019. godine, za radno mjesto:

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR POŽEGA
ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE
 
20.1/6 Stručni referent za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Testiranje kandidata održati će se u Područnom uredu za katastar Požega, Županijska 11/1, Požega, dana 09.10.2019. godine, (srijeda), s početkom u 11:00 sati.