Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme_2019 III

Poziv na testiranje vezan uz raspisani oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Državnu geodetsku upravu, Područni ured za katastar Rijeka, na radno mjesto stručni referent za katastarske poslove.

Testiranje kandidata održat će se u Područnom uredu za katastar Rijeka, Riva 16, II kat, soba 2, 13.08.2019. (utorak) u 10:00 sati.