Puštanje u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković je uz prisustvo ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka obilježio dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga, te njegovog podsustava One Stop Shopa.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković je uz prisustvo ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. i prisustvo ministra graditeljstva i prostornog uređenja gospodina Lovre Kušćevića dipl. iur. te ministra pravosuđa gospodina Ante Šprlje dipl. iur. u prostorijama Državne geodetske uprave obilježio dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS-a), te njegovog podsustava One Stop Shopa (OSS-a). 

Klikom na aplikaciju One Stop Shop, premijer Plenković kupio je prvu kopiju katastarskog plana i posjedovni list elektroničkim putem te na taj način pustio u službenu uporabu e-Katastar.

Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (oss.uredjenazemlja.hr) i putem sustava e-Građani.

Državna geodetska uprava omogućila je da se od 3. ožujka 2017. godine putem OSS-a i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može podnijeti zahtjev te da se bez dolaska u katastarski ured mogu preuzeti sljedeće javne isprave:

  • kopija katastarskog plana,
  • prijepis/izvod iz posjedovnog lista,
  • izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Pri podnošenju zahtjeva korisnik kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

U nastavku možete vidjeti video naputak za korištenje OSS aplikacije.

 Obavijest o izdavanju katastarskih podataka elektroničkim putemPisane vijesti