Registar prostornih jedinica

Registar prostornih jedinica se vodi i održava u nadležnosti Državne geodetske uprave, a osniva se u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka.
U registru se vode podaci za sljedeće vrste prostornih jedinica: država, županija i Grad Zagreb, grad, općina, naselje, dostavno područje poštanskog ureda, jedinice mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, područje mjesnog odbora), zaštićena područja, podaci o područjima mjesne nadležnosti katastarskih ureda, kao i podaci o područjima mjesne nadležnosti općinskih sudova, katastarska općina, katastarsko područje na moru, statistički krug, popisni krug, ulica, trg i zgrada s pripadajućim kućnim brojevima.
Sastavni dijelovi registra jesu:
1. grafički dio registra
2. popisi prostornih jedinica
3. zbirka isprava.
 
Tehnički opis

  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM

  • oblik: digitalni

  • vrsta podataka: popisni / grafički

  • format isporuke: .XML (popisni)  / .SHP (grafički podaci)

Cjenik

Cijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)).

Izdavanje podataka

Zahtjev možete preuzeti putem poveznice

Uvjeti korištenja i naknade za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka (56/2023)
Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.
* * Zahtjev za rješenje o kućnom broju/potvrdu o kućnom broju predaje se u mjesno nadležnom katastarskom uredu, odnosno u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba. Zahtjev je moguće podnijeti i elektronički putem sustava e-Građani tj. putem direktne poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp.

Izvor: Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave na dan 01.05.2024.