Kontakti

Državna geodetska uprava

Adresa:

Gruška 20
10 000 Zagreb

OIB: 84891127540

 

Telefonska centrala:

  • Tel:  +385 1 616 54 04 

  • Fax: +385 1 616 54 84

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

Upiti građana:

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

  • svaki radni dan od 09-12 sati