Završena prva edukacija u sklopu projekta „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “

Dana 29. i 30. studenog 2023. u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, održana je edukacija katastarskih službenika u sklopu projekta "Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a", kodnog broja UP.04.1.1.35.0001.

Prvi dio edukacije održan je dana 02. listopada, a ovime je završena edukacija za djelatnike Središnjeg ureda, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba i Područnog ureda za katastar Zagreb u trajanju od ukupno tri dana.

U sklopu trodnevne edukacije službenici su upoznati sa svim nadogradnjama ZIS sustava u pogledu implementacije poslovne inteligencije statističkog izvještavanja (BI sustav naprednog statističkog izvještavanja). Službenici će u budućnosti administrirati i izrađivati statističke izvještaje za potrebe raznih analiza. Ove nadogradnje ZIS sustava dio su projektnih aktivnosti projekta „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “.

Voditeljica projekta Branka Vorel Jurčević kratko je pozdravila sudionike, a edukaciju je proveo izvođač radova, projektni tim tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) razvijen je u sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra „Uređena zemlja“ iz 2003. godine te predstavlja jedinstvenu bazu podataka katastra i zemljišnih knjiga i jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. ZIS je jedinstveno rješenje za povezivanje institucija na razini podataka i poslovnih procesa, a na razini RH povezuje sudove i katastarske urede u sustavu DGU, uključivo i Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (GUKGPGZ). Infrastruktura ZIS-a sastoji se od interne aplikacije za ovlašteno osoblje Ministarstva pravosuđa (MP)/DGU/GUKGPGZ te portala „Uređena zemlja“ s punim javnim pristupom informacijama.Pisane vijesti