Početak provedbe edukacija u sklopu projekta „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “

  • Slika /slike/Vijesti/EU projekti/ESF_ZIS/ZIS_edukacija.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 02. listopada 2023. godine započela je provedba edukacije katastarskih službenika u sklopu projekta „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “, kodnog broja UP.04.1.1.35.0001.

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) razvijen je u sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra „Uređena zemlja“ iz 2003. godine te predstavlja jedinstvenu bazu podataka katastra i zemljišnih knjiga i jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. ZIS je jedinstveno rješenje za povezivanje institucija na razini podataka i poslovnih procesa, a na razini RH povezuje sudove i katastarske urede u sustavu DGU, uključivo i Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (GUKGPGZ). Infrastruktura ZIS-a sastoji se od interne aplikacije za ovlašteno osoblje Ministarstva pravosuđa (MP)/DGU/GUKGPGZ te portala „Uređena zemlja“ s punim javnim pristupom informacijama.

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 - “ Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.1 “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „ Implementacija e-učenja u sustav DGU i unapređenje ZIS-a “.

Jedan od projektnih elemenata u navedenom projektu je izvršiti nadogradnju ZIS sustava u pogledu implementacije poslovne inteligencije statističkog izvještavanja (BI sustav naprednog statističkog izvještavanja). Nastavno na ovaj zadatak potrebno je educirati 5 djelatnika SUDGU za administriranje i izradu statističkih izvještaja u ulozi administratora.

Dana 02. listopada provedena je prva, od tri edukacije, kojom su djelatnici Središnjeg ureda, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba i Područnog ureda za katastar Zagreb upoznati s funkcionalnostima i mogućnostima BI statističke baze izvještavanja.

Sa trenutnim aktivnostima u okviru projekta sudionike edukacije upoznala je načelnica Sektora za katastarski sustav, a ujedno i voditeljica projekta Branka Vorel Jurčević. Edukaciju je izveo izvođač radova projektni tim tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Paralelno s ovim aktivnostima razvijaju se e-leraning materijali koji će se publicirati u suradnji s Državnom školom za javnu upravu te će služiti daljnjoj edukaciji službenika katastarskih ureda za rad na ZIS/OSS sustavima i BI platformi.

Usporedno s dodatnim razvojem sustava održat će se i preostale edukacije naših djelatnika.Pisane vijesti