batimetrija

Definicija: Grana oceanografije koja mjeri i analizira dubine u moru, jezeru ili rijeci. Na temelju izmjere dubina izrađuju se batimetrijske karte na kojima se s pomoću izobata može odrediti reljef dna. Batimetrijske karte redovito se izrađuju u nijansama plave boje koja od svjetlijih tonova na manjim dubinama prelazi u zagasitije tonove što su dubine veće.

Vidi: dubinomjer

Područje: pomorstvo, kartografija

EN: bathymetry

FR: bathymétrie

DE: Bathymetrie