Financijski dokumenti

Sukladno članku 10. stavak 7. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15)  tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objavljivati podatke o izvoru financiranja, proračunu, financijskim planovima ili druge odgovarajuće dokumente kojima se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.