Izjava o pristupačnosti

Državna geodetska uprava nastoji svoje mrežne stranice/ i/ili mobilne aplikacije  učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državne geodetske uprave koje se nalazi na adresi https://dgu.gov.hr.

 
 
STATUS USKLAĐENOSTI
 
 

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom, zbog dolje navedenih nesukladnosti.

 
NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ
 
 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

  • neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan

    •  Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za   objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

 
Državna geodetska uprava radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

 
Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti
 
 

Ova Izjava pripremljena je dana 01. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državne geodetske uprave.

  
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
 

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Državne geodetske uprave koja je dostupa na poveznici www.dgu.gov.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dgu.hr

 
Postupak praćenja provedbe propisa
 
 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.