dopuna zemljišne knjige

Definicija: Dopuna koja nastaje zbog toga što je zemljišnu knjigu potrebno dopuniti određenim zemljišnim česticama (npr. zbog promjene područja i granica katastarske općine); provodi se po pravilima koja vrijede za osnivanje i ispravljanje zemljišnih knjiga, a po službenoj dužnosti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga