Potpisani Ugovor o javnim uslugama osnovnog održavanja sustava e-Case za 2020. godinu i Ugovor za pružanje tehničkih usluga za projekt nadogradnje i integracije sustava registra prostornih jedinica

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/2020/Potpis.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 09. siječnja 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i predsjednica uprave IGEA d.o.o. Jarmila Pezo potpisali su Ugovor o javnim uslugama održavanja sustava e-Case za 2020. godinu i Ugovor za pružanje tehničkih usluga za projekt nadogradnje i integracije sustava registra prostornih jedinica.

Ukupna cijena za usluge definirane Ugovorom o javnim uslugama održavanja sustava e-Case za 2020. godinu iznosi 552.000,00 kn (bez PDV-a), a Ugovor za pružanje tehničkih usluga za projekt nadogradnje i integracije sustava registra prostornih jedinica 1.182.000,00 kn (bez PDV-a).
 
Potpisivanju ugovora prisustvovali su Antonio Šustić – zamjenik glavnog ravnatelja, Maja Pupačić – načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre, Ksenija Kečević – načelnica Sektora za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove i Jadranka Bratić  - voditeljica Službe za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju.
 
Aplikacija e-Case predstavlja sustav za rješavanje drugostupanjskih predmeta upravnih postupaka i sustav za elektroničko upravljanje predmetima u drugom stupnju do donošenja rješenja i njihove otpreme i arhiviranja, a u Državnoj geodetskoj upravi je u praktičnoj primjeni od 2. svibnja 2016. godine.
Sustav e-Case je integriran sa sustavom  „One Stop Shop (OSS)“ – javni uvid u statuse predmeta i s internim sustavom pisarnice Središnjeg ureda.
Usluge održavanja sustava e-Case sastoje se od osnovnog i proširenog održavanja te uključuju aktivnosti upravljanja, koordinacije i integracije s ostalim uslugama, procesima i projektima u Državnoj geodetskoj upravi.
U okviru proširenog održavanja tijekom 2019. godine sustav je poboljšan, prije svega kroz uvođenje elektroničkog potpisa i kreiranje biblioteke presuda upravnih sudova, dostupne službenicima katastarskih ureda.
 
Registar prostornih jedinica (RPJ) je evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama i predstavlja jedan od temeljnih registara o prostoru u Republici Hrvatskoj. Državna geodetska uprava je nadležna za njegovo vođenje i održavanje. Podaci Registra prostornih jedinica čine službenu osnovu za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih jedinica. Informacijski sustav Registra prostornih jedinica (IS RPJ)  implementiran je 2015. godine u obliku web GIS rješenja koji omogućuje vođenje i održavanje alfanumeričkih i grafičkih podataka Registra prostornih jedinica od razine države do razine kućnog broja.
Provođenjem aktivnosti iz ovog Ugovora migrirat će se podaci RPJ iz nadležnosti Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba u IS RPJ čime će se osigurati da se podaci o prostornim jedinicama za područje cijele Republike Hrvatske vode u jedinstvenom sustavu, doradit će se funkcionalnosti za provođenje promjena na prostornim jedinicama te će se unaprijediti funkcionalnosti određivanja, ukidanje i promjenu kućnih brojeva zgradama.
 
U okviru Ugovora za nadogradnju i integracije sustava registra prostornih jedinica Državna geodetska uprava razvit će novu e-uslugu kojom će se osigurati  da građani i poslovni subjekti putem portala e-Gradjani odnosno sustava  „One Stop Shop (OSS)“ podnesu zahtjev za određivanjem kućnog broja i zahtjev za izdavanjem uvjerenja o kućnom broju te da u svom elektroničkom sandučiću, bez potrebe dolaska u katastarski ured, preuzmu elektronički potpisana rješenja o kućnom broju odnosno uvjerenja o kućnom broju te ispis iz grafičkog dijela RPJ kao prilog uz rješenje odnosno uvjerenje.

Pisane vijesti