Postupanje ovlaštenih inženjera geodezije i katastarskih ureda pri izradi i ovjeri geodetskih podloga za potrebe projekata propisanih Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Slika /slike/Proizvodi i usluge/Osnovni geodetski radovi.jpg

Vezano uz postupanje ovlaštenih inženjera geodezije i katastarskih ureda pri izradi i ovjeri geodetskih podloga za potrebe projekata propisanih Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine br. 118/19) glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donio je objašnjenje dostupno na poveznici niže u tekstu.

Pravilnicima je propisano da se kao sastavni dio projekata, ovisno o vrsti zahvata prilaže i prikaz situacije na  digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom/uklopom katastarskog plana- DKP (geodetska podloga), koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije, te ovjerava tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina (katastarski ured).  
 
Objašnjenje obuhvaća i pojašnjava preuzimanje potrebnih podataka u nadležnosti Državne geodetske uprave, način izrade geodetske podloge, njene predaje u katastarski ured te pregled i ovjera podloga od strane katastarskih ureda.
 
Posebno skrećemo pažnju da će se Zahtjevi moći predati i putem elektroničke pošte na adresu nadležnog katastarskog ureda uz prilaganje svih sastavnih dijelova.

Nadalje upućujemo na postupanja vezano uz točku „2.3. Unos sastavnih dijelova geodetske podloge“  s obzirom na moguću veličinu obuhvata zahvata u prostoru koja bi se odnosila na više katastarskih općina, i to:
 
  • Geodetska podloga u .dxf formatu koja se dostavlja na pregled i ovjeru mora biti izrađena na način da se jednim zahtjevom obrađuju katastarske čestice unutar jedne katastarske općine u nadležnosti PUK-a, OKN-a ili Ispostave, upravo kako je propisano čl. 45. st. 1. Pravilnika o geodetskim elaboratima,

  • Svi ostali dijelovi elaborata koji se dostavljaju kao obavezni sadržaj (.pdf, GML i dr.) mogu se odnositi na cjelovite podatke obuhvata zahvata u prostoru i kao takvi se prilažu u sastavne dijelove za svaki od pojedinačnih zahtjeva.

 
Poveznica na objašnjenje glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave.

Pisane vijesti