U Državnoj geodetskoj upravi održani su sastanci s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na temu „Uspostave e-registra zgrada“

Slika /slike/Vijesti/e-registar zgrada/Registar zgrada_sastanak.jpg

Dana 4. i 5. listopada 2021. godine održani su sastanci s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine radi aktivnosti povezivanja Registra zgrada s drugim registrima, a vezano za ugovor „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“.

Uz gore spomenute predstavnike sastanku su prisustvovali Irena Magdić, dipl. ing. geod. načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre, dr. sc. Mario Mađer dipl. ing. geod. voditelj Službe za posebne registre, te predstavnici izvoditelja Ericsson Nikola Tesla d.d., Zavod za fotogrametriju d.d., GEO-GAUSS d.o.o., GEOSOFT d.o.o., Geo Grupa d.o.o. i CADCOM d.o.o.
 
Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 


Pisane vijesti